Упатство за користење на системот ПЛАГИЈАТИ

Помош

1. Креирање на корисничка сметка

За креирање на корисничка сметка потребно е да кликнете на Регистрација во горниот десен агол, и потоа да ги пополните вашите податоци.

Регистрација

Доколку нема проблеми со внесените податоци, т.е. откако ќе ги внесете податоците во сите задолжителни полиња, системот ќе ви испрати порака (како на долуприкажаната слика) на мејл адресата што сте ја внеле: (Некои делови кои содржат приватни податоци се замаглени на сликата.)(Некои делови кои содржат приватни податоци се замаглени на сликата)

Регистрација

Откако ќе кликнете на линкот (како на гореприкажаната слика) од пораката што сте ја добиле, ќе добиете известување дека корисничката сметка е успешно потврдена и ќе може да се најавите.

2. Најава

Внесете ги Вашите податоци (во горниот десен агол) и после успешната најава ќе пристигнете на оваа страна:

Регистрација

Во горното мени ги гледате сите страни кои ви се достапни: Проверки, Категории, Помош и Контакт.

3. Проверки

Откако ќе кликнете на Проверки ќе се појави следново:

Проверки

За да закачите документи за проверка, потребно ќе биде да кликнете на копчето Закачи документи. Откако ќе го сторите тоа, ќе се појави долуприкажаниот дијалог прозорец.

Проверки

Во дијалог прозорецот за закачување на документи корисникот може да избере класа на документ (магистерски, докторски, научни трудови, дипломски, семинарски, книги и друго), да го внесе авторот, а прикажани се и дозволените формати што може да се закачат (txt, xml, docx, doc, json, csv, lit, xls, odt, pdf, epub, html, xlsx), копчето Закачи и копчето Зачувај ги документите во категорија. Откако ќе кликнете на копчето Закачи ќе се појави следниов дијалог прозорец:

Закачи документи

Откако ќе го изберете документот што сакат